In conformitate cu prevederile Legii 333 din 2003 si a H.G. 301 din 2012, toate persoanele juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, ce detin puncte de lucru, au obligatia de a-si proteja bunurile si valorile  detinute precum  si integritatea fizica a personalului care  isi desfasoara activitatea in aceste puncte.

In functie de specificul activitatii, in normele legale sunt descrise masurile ce trebuiesc adoptate.

Pentru a stabili aceste masuri este necesara efectuarea Evaluarii de Risc la Securitate Fizica.